Vezetők

Tizedesek

Célunk

János

Gurzó János

Technika és logisztika


Méhkeréken nőttem fel és a helyi pünkösdi gyülekezetben tértem meg tizenöt éves koromban, 2003-ban. Szüleimtől komoly alapot kaptam, az Úr iránti szeretetük számomra példa volt, ami segített a megtérésemben. Már a megtérésemtől fogva szolgálni szerettem volna, azonban nem a teológia volt az elsődleges tervem, de a pályaválasztásnál az Úr elkezdte gyúrni a szívemet, hogy még jobban szánjam oda magam. 2006-ban, az OIM Dávid győzelmi kövei című konferenciáján, ahol rengeteg áldást kaptam, Isten meggyőzött, hogy teológiára menjek. 2008-ban álltam be az ifjúsági szolgálatba tizedesként. 2013. augusztus 3-án elvettem feleségül kedvesemet, Patríciát, és 2017. január 3-án megszületett kisfiunk, Gurzó Marcell János. A családom nagyon sok erőt ad a szolgálatom elvégzéséhez. Különösen értékes ajándékok Ők számomra az Úrtól.

János

Reman Dániel

Pénzügy, könyvkiadás


Erdélyben születtem, egy pünkösdi család hatodik gyermekeként. Egész gyerekkoromat meghatározta az elhivatottságom tudata, így 17 évesen önként és személyes meggyőződésből elköteleztem magam a Krisztuskövető életmód mellett. Érettségi után teológiát tanultam, mert égett bennem a vágy, hogy elhívásomra minél jobban felkészüljek. Ekkor kerültem Magyarországra, a budapesti Pünkösdi Teológiai Főiskolára. Az ifjúsági munkába elég korán, már tizenéves koromban belekerültem, de az OIM csapatához 2008-ban csatlakoztam, akkor még teológushallgatóként. 2009-től ifjúsági, illetve segédlelkészként szolgálok, és nagy lelkesedéssel tölt el, amikor fiatalok életét látom pozitív irányba megváltozni.

János

Turán Evelin

Média


Kiskőrösről származom és azokat az értékeket, amiket képviselek alapvetően a családomnak és a kiskőrösi pünkösdi gyülekezetnek köszönhetem. A megtérésem és egy gyülekezethez való tartozás fontosságának elhatározása Kadarkúthoz kötődik. Először a gyülekezetben a gyerekkórusban szolgáltam, majd bibliaköri gyerektanító voltam a kiscsoportosoknál, illetve a dicsőítésben is szolgáltam. Tizennyolc évesen kezdtem el becsatlakozni a Kiskőrösi Ifjúsági Találkozó szervező csapatába, amit tavalyelőtt adtám át a „fiatalabbaknak”. A szervezésben teljesen megtaláltam magamat, és ez mai napig így van. 2010-ben lettem OIM tizedes, ahol elsősorban szintén szervezési feladatokat bíztak rám, majd az Ifjúsági Istentiszteleti alkalmakat koordináltam. Budapesten élek már nyolc éve, de Kiskőrös még mindig ugyanolyan fontos számomra.

Tizedesképző

Mózes, a Biblia egyik legnagyobb vezéralakja, azt a tanácsot kapja apósától, Jetrótól, hogy válasszon a nép közül istenfélő embereket, akiket tegyen „tizedesekké, ötvenedesekké, századosokká, ezredesekké” (2 Mózes 18:21-23). Ezzel a munkamegosztással Mózes terhei is csökkentek, a feladatok elvégése sokkal hatékonyabb lett, illetve a későbbiekben ebből a rétegből nőttek fel az új generáció vezetői is. Ez a példa inspirálta 2006 tavaszán az OIM vezetőit is, hogy hozzák létre a TIZEDES Csapatot. Azzal a céllal jött létre, hogy legyen egy szolgáló csapat, ami az OIM munkáját segíti a táborok és konferenciák megszervezésében. Olyan fiatalokról van szó, akik már elkötelezettek a keresztény hit mellett, tagjai egy helyi közösségnek, ugyanakkor szeretnének országos szinten is szolgálni a saját korosztályuk felé. Ezeken az ifjúsági missziós rendezvényeken keresztül segítséget és lehetőséget is biztosítunk a tizedeseknek, hogy beálljanak a saját generációjukat érintő szolgálatba.

Képzés célja

A Tizedesképző egy olyan fiatalokból álló szolgáló csapat, amely jellemben és szellemileg is felkészült, teherhordozásra és tanításra alkalmas, folyamatosan fejlődő, és az ajándékai szerint szolgál a saját generációjában. Kifejezetten törekszünk arra, hogy mindenki a saját tehetségének megfelelően tudjon kibontakozni, illetve ki tudja magát próbálni új kihívásokban is. A csapathoz pásztori ajánlás alapján lehet csatlakozni. Találkozóink kéthavi rendszerességgel, hétvégenként kerülnek megrendezésre, ahol az imádkozás, dicsőítés és a csoportos bibliatanulmányozás mellett az előttünk álló programokat ismertetjük, készítjük elő. Fontos eleme a képzésnek, a fiatalok egységes csapattá kovácsolása és a szellemi - gyakorlati feladatok közötti egyensúly megtartása.

Küldetési nyilatkozat

Az Országos Ifjúsági Misszió (OIM) a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúsági missziója. Az OIM egy olyan szolgálócsoport, amely a helyi gyülekezetekkel együttműködve, a felnövekvő fiatal generációt készíti fel arra, hogy Krisztus cselekvő tanítványaként átformáló hatással legyenek a saját generációjukra. Az OIM egy pünkösdi-karizmatikus identitású misszió, amely aktívan együttműködik a Krisztus testéhez tartozó gyülekezetek fiataljaival. Az OIM már több mint két évtizede dolgozik a pünkösdi fiatalok összefogásáért. Célja, hogy a fiatalság erős közösséget alkotva vegye át a stafétát az előtte járó generációtól. Programjainkon cél, hogy személyes hitéletében, elhívása felismerésében és betöltésében egy erőteljes korosztály formálódjon a huszonévesekből. A gyülekezeti és regionális alkalmak mellett évente kétszer az ország minden tájáról összehívjuk a fiatalokat, mert az ilyen nagy és közös alkalmak intenzív megtapasztalásokat eredményeznek. Ezek erősítik az egységet és a baráti kapcsolatokat.

Célunk

Szeretnénk ha az OIM szolgálata által elért fiatalok újjászülessenek, akiket tanítunk, motiválunk és segítünk, hogy Szent Szellemmel teljes életet éljenek, felismerjék elhívásukat és ajándékaiknak megfelelő módon szolgáljanak; missziós lehetőségeket biztosítani, és a szolgálni akaró fiatalokat erre felkészíteni; ha minden helyi gyülekezetben lennének elhívott, felkészített és csapatmunkában gondolkozó ifjúsági munkások; - helyi ifjúságok segítése; elérni, hogy a fiatalok a helyi gyülekezetnek aktív, lojális és hasznos részei legyenek.

Küldetési nyilatkozatunk értékei tükrözik látásunkat:

  • Isten Igéje
  • Jézus Krisztussal való kapcsolat
  • Szent Szellem keresztség
  • Erkölcsi tisztaság
  • Hiteles életvitel
  • Missziós irányultság
  • Gyülekezet
  • Csapatmunka